Pełna gama usług fryzjerskich Damskich i Męskich.

Usługi fryzjerskie dla dzieci - specjalny fotel dla najmłodszych Klientów. W cenie strzyżenia, na życzenie jazda na symulatorze jazdy konnej firmy PANASONIC.

Kuracja nawilżania włosów urządzeniem SOFFIO - BLITZ - OZON


                                                                              |Powrót|
Z A D Z W O Ń  I  U M Ó W  S I Ę  N A  W I Z Y T Ę !
+ 4 8  1 2  2 7 2  3 2  6 9
Z A M Ó W  F R Y Z J E R A  D O  D O M U  !